حکومت دینی در اندیشه سیاسی توماس آکویناس و امام خمینی ره
75 بازدید
ناشر: عروج
نقش: محقق
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
متن خبر سایت جماران در معرفی کتاب : کتاب حکومت دینی در اندیشه سیاسی توماس آکویناس و امام خمینی(س) به قلم سید مجید قاسمی پطرودی توسط نشر عروج منتشر شد. ادیان الهی با تمامی تفاوت هایی که دارند، برای انسان و پاسخ گویی نیازهای واقعی او آمده اند و یکی از نیازهای انسان سیاست و حکومت است که باید توسط دین پاسخ داده شود و جایگاه و نقش حکومت دینی برای نیل بشریت به سعادت تبیین گردد و راه کارهای اجرایی کردن قوانین و دستورات الهی در جامعه مشخص شود. این کتاب کوشیده است " حکومت دینی" را از منظر دو تن از عالمان بزرگ دینی بررسی کند. حکومت دینی از منظر یک عالم مسیحی و یک عالم اسلامی و شیعی. مؤلف کوشیده است این پرسش را که " اساسی ترین نقطه اشتراک توماس آکویناس و امام خمینی، در باب حکومت دینی چیست؟ " را مورد بررسی قرار داده و در پاسخ فرضیه " حکومت دینی، در اندیشه سیاسی توماس آکویناس و امام خمینی ، به معنی حاکمیت قانون دینی توسط فاضل ترین فرد جامعه می باشد."را مورد آزمون قرار دهد. وی می نویسد: توماس آکویناس مسیحی ، متعلق به قرن 13 میلادی و امام خمینی مسلمان ، متعلق به قرن 14 هجری قمری ، از اندیشمندانی می باشند که با قرائت جدید خود از مسیحیت و اسلام، فصل جدیدی را در عالم اندیشه گشودند. ولی با توجه به نقاط اشتراک و افتراق فکری و دینی، وجود اشتراک نظر آنان در یکی از مفاهیم کلامی اسلام و مسیحیت به نام "حکومت دینی" ، چیزی نیست که از کنار آن به سادگی بتوان گذر کرد. لازم به ذکر است ، نویسنده در فصل اول این کتاب به زندگی و آثار سن توماس آکویناس و مبانی فکری و اندیشه سیاسی وی می پردازد. فصل دوم کتاب نیز به زندگی و آثار امام خمینی (س) مبانی فکری و اندیشه سیاسی ایشان اختصاص یافته است. در فصل سوم و انتهایی کتاب نیز مؤلف به بررسی تطبیقی اندیشه ها و نقاط افتراق و اشتراک محوری اندیشه ایشان می پردازد. کتاب حکومت دینی (در اندیشه سیاسی توماس آکویناس و امام خمینی (س) ) به قلم سید مجید قاسمی پطرودی در 409 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 16هزار تومان توسط نشر عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر گردید.