تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم سیاسی 
تربیت میرس 
18.00 
دکترا 
 
م. معارف اسلامی-انقلاب اسلامی 
علامه طباطبایی 
0.00 
سطح 2 
 
 
 
 
خارج