مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مجید
نام خانوادگی:قاسمی پطرودی
پست الکترونیک:petroodi@yahoo.com
نخصص ها:تاریخ و سیره ، علوم سیاسی ، ارتباطات

زندگی نامه

 

 

سابقه تحصیلات حوزوی  از سال 1368 (بابل ، قم و تهران...)

 سابقه تحصیلات  دانشگاهی از سال 1375(دانشگاههای مفید،تربیت مدرس و علامه  طباطبائی  ره)

سابقه تدریس  درس های  ،تاریخ اسلام ، تفسیر موضوعی و انقلاب اسلامی (دانشگاههای تهران ، خوارزمی  ، خواجه نصیر،ع پ شهید بهشتی ، شهید رجائی ، علامه طباطبائی ، دانشگاه آزاد اسلامی)  از سال 1380